Öztürk Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu, 2001 yılında Av. Süleyman ÖZTÜRK tarafından kurulmuş ve İstanbul’un yoğun iş merkezi olan Nişantaşı semtinde faaliyet göstermektedir. Yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’de ve yurt dışında genel hukuk hizmetleri vermektedir. Büromuz, çalışmalarını özellikle Ticaret ve şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslarası Hukuk ve İcra İflas Hukuku alanlarında yoğunlaştırmakla birlikte, müvekkillerine her türlü […]

Hukuk Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Marmara Emlak Müşavirleri Derneği -Maremder Hukuk Danışmanımız Sayın Suleyman Ozturk Her önüne gelen emlakçılık yapmaya başlayınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, emlakçılığın kurallarını yeniden belirlemek için harekete geçti ‘Taşınmaz Ticaretinin Düzenlenmesi Yönetmeliği’ için çalışmalara başlayan bakanlık, emlak satışma yönelik aracılık, danışmanlık ve bu kapsamda yürütülecek diğer faaliyetlere üişkin usul ve esasları […]

Türk Medeni Kanununun 194. Maddesine göre, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlanmıştır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, […]

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “aile tapusu” döneminin başladığını duyurdu. Bundan sonra evli çiftlerin aldığı konutun tapusu “ailenin” üzerine kayıtlı olabilecek. Bakanlık ayrıca kadınların evlilik cüzdanıyla tapu müdürlüklerine başvurarak tapuya“bu konut aile konutu dur”şerhi düşebileceklerini de açıkladı. Erkeğin aile evini kumar, kredi kartı borcu ya da içki sebebiyle satma dönemi son buluyor. Bundan böyle kadın artık oturduğu eve şerh koydurabilecek. […]

1 Ocak 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28515 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından:EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERI NO: 61) 1. Giriş 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 2. […]

 I – GENEL KURAL:     Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.     Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki […]