Kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkul satışlarından elde ettikleri kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna. Bu satışlar için aynı zamanda KDV de hesaplanmaz. Yani kurumların gayrimenkul satış işlemi KDV’den de istisna. Ancak kurumlar vergisi istisnasının bazı şartları var. Tüm şartlar üzerinde ayrıntılarıyla durmayacağım. Ancak, şartlardan biri üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü bu şartın uygulanış şekli istisnayı neredeyse imkânsız […]

Martı vergi ayı olarak ifade ederiz. Ve yine geldi çattı bir vergi dönemi. Gerçek kişiler 2014 yılı içinde elde ettikleri kazançları için 25 Mart tarihine kadar gelir vergisi beyannamesi verecek.  Beyanname ödeyecek grubun içinde kira geliri elde edenler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Yılda bir kere verilen bu beyannameler için kısa kısa bazı hatırlatmalar yapmakta fayda […]

Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski altında. Zamanı tam olarak bilinmese de işin uzmanları, yakın gelecekte büyük bir deprem yaşanacağı konusunda hemfikir.  Bu tehlikeyi daha da büyüten faktör ise mevcut yapılarımızın durumu. Yapılarımızın büyük bir bölümü depreme karşı dayanaksız. İşte bu sorunu giderebilmek amacıyla yasal bir düzenleme yapıldı. 6306 sayılı Afet […]

1 Aralık’tan sonra borcunu yapılandırmayan mükelleflerin hesaplarına, alacaklarına ve kira gelirlerine el koyacaklarını, ev ve iş yerlerine icra memurlarıyla gidilerek borç tahsili yapılacak. Biz de gelen aflar ve düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla bir özetleme yaparak hatırlatmak istedik. 6552 sayılı Torba Yasa biz meslek mensuplarını yakından ilgilendiren sigorta, vergi borç ve cezalarının yapılandırılmasının yanında genel bir bakış […]

Aslında geçmiş yıllardan deneyimle olsa gerek, bolca seçimin olduğu 2014 yılında bu türden af niteliğinde bir kanun yönünde beklentiler oluşmuştu. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde beklenti gerçekleşti ve kanun teklifi Meclis’e sevk edildi. Bu kez kapsam biraz daha dar. En azından şimdilik. Biliyoruz ki genelde, Meclis görüşmeleri sırasında affın kapsamı genişletiliyor. Gelin bakalım şu an itibarıyla […]

Emlak vergisinde ev sahibi birçok vatandaşımız “muafiyet” ve “indirim” konusunda haklı olarak bu yıl yeni bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Bu vergiden muaf olanlar var tabii, geçen yıl olduğu gibi… Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya intifa hakkına sahip bulunanlardan aşağıdaki kişiler emlak vergisi ödemeyecek. Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, özürlüler.. […]

Kiracı olmaktansa, borca girip ev sahibi olmak daha iyidir anlamında sıkça kullandığımız bir özlü sözümüz “Borç ödenir, kira ödenmez” şeklindedir. Ama takdir edersiniz ki durum herkes için böyle değil. Türkiye’de 2013 yılsonu itibarıyla 1 milyon 550 bin faal gayrimenkul sermaye iradi mükellefi var ve şimdi onlar için vergi zamanıyaklaşıyor. Biliyorsunuz, gelir vergisi mart ayı, kurumlar vergisi nisan ayı içindebeyan edilir. Hatta, basit usule tabi gelir vergisi […]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ NEDİR ? ……………. 3 İSG DESTEĞİNİN KAPSAĞI KİŞİLER KİMLERDİR ?………………………………………….. 3 DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK ?……………………………………………………….. 4 ASGARİ HESAPLAMALAR ………………………………………………………………………… 5 Türk Tabibler Birliğinin yayınladığı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesine göre……….. 5 2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri (30 Aralık 2013 […]

İşyeri Kirası ve ‘Olmayan Ceza’!   Türkiye’de kira geliri elde eden gerçek kişilerin sayısı on yıl önce 500 bine yakınken, 2013’ün eylül ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 560 bine gelmiş durumda. Bunların bir kısmı işyeri kirası elde edenler. Ayrıca bu istatistiğin dışında işyeri sahibi ya da kira ödeyen “kurum” pozisyonunda yine milyonlar var.   […]

Finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyetinin leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesidir. Sözleşmede belirtilen süre sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağladığı için de aynı zamanda bir finansman yöntemidir. İşte bu yöntem dönem dönem çeşitli vergi avantajları ile daha cazip hale getirilebiliyor. Anımsanırsa geçmişte, finansal kiralama işlemlerinde KDV avantajı söz konusu idi. Ancak, […]

17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli […]

Modern hukuk devletlerinde idarenin her türlü eylem ve işlemleri dava konusu edilebilir. Bu yaklaşım ülkemizde de prensip olarak benimsenmekte. Ancak yasa koyucu bazı durumlarda prensibin dışına çıkabiliyor. Ne var ki atalarımız boşuna dememişler, “Yanlış hesap Bağdat’dan döner…” diye. Evet, Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, […]