TÜRKİYE EMLAK DÜNYASINA ÖNEMLİ DAVET
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görüş ve önerilere açıldı. 27 Nisan 2018 tarihinde ise, sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun bir araya geldiği Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı Emlak Odaları, Emlak Müşavirleri, Emlak Federasyonları ve ilgili diğer sektör temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB’da gerçekleştirildi.
Toplantının ilk sözünü alarak Türkiye sınırları içinde bulunan bütün Oda Federasyon ve Emlak Müşavirleri Derneklerinin eksiksiz bu çalıştaya çağırılmış olması gerekirdi diyerek itirazımızı dile getirirken bütün sektör temsilcilerinin seksen bir ilden katılması gerektiğinin önemini vurguladık.
Toplantıya katılan bütün sektör temsilcilerinin huzurunda yaptığımız önerilerde öncelikle müktesep haklarımızın korunması şartıyla başta komisyon oranlarımızın azaltılmasına karşı çıktık.
Serbest piyasa koşullarında kartelleşen ilan sitelerinin emsali görülmemiş artışlarına maruz kalan emlak müşavirleri meslektaşlarımız vergisini vermekte kirasını ödemekte ve evine ekmek götürememekte iken,her şeyin fiatı yükselirken bizlerin komisyon oranlarının düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirmiştik.!
Yapılan düzenlemenin sadece ve sadece yasalara bağlı mesleğine saygılı emlakçılara yaptırımdan ibaret olduğu kayıt dışı çalışanlara yeterince caydırıcı bir hüküm getirilmediğinin altını çizdik.
Emlak odalarından Ticaret Odalarından ve Milli eğitim Bakanlığı müfredatına göre hak kazanılmış belgelerin geçerli olması gerektiğini müktesep haklar kapsamında olduğunu dile getirdik.
Saygıdeğer meslektaşlarım bizler artık yönetmelik değil Emlak Müşavirleri Yasasının ivedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisinden Geçmesini İstiyoruz.
İTİRAZLARIMIZ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 Salı günü Resmi gazetede yayınlanan 30442 sayılı Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikle ilgili itirazlarımız.
1-Bu yönetmeliğin dayanak maddesi aşağıdaki gibidir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yukarıdaki maddenin tarifi aşağıdaki gibidir 6585 sayılı kanun mad 16 b bendi
b) Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarını belirlemeye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya,
Yukarıdaki tanıma göre 6098 sayılı borçlar kanununun 520 maddesinde tarif edilen taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir diye tarifi yapılan işi yapan kişiyi tarif etmiyor. Çünkü bu maddede aracılıkla veya simsarlıkla ilgili bir atıfta bulunma yok.Halbuki yönetmelik baştan sona aracılığa ait yaptırım maddeleri ile dolu. Yine yeni borçlar kanunu alım satım komisyonculuğunu,komisyoncunun ücret karşılığında kendi adına veya vekalet verenin hesabına kıymetli evrak veya taşınırların alım satımını üstlendiği sözleşmedir diye tarif eder. Bu sebeple bu yönetmeliğin uygulamasının durdurulması ve yönetmeliğin yayınlanmasına dayanak gösterilen kanunun gerekçeli maddesine aykırılığı sebebi ile iptali istenmelidir.Yukarıda yazan 6585 sayılı kanunun 16. Maddesinin b fıkrası taşınmaz alım satım yapanlara yönelik bir tarif yapmakta,aracılıktan bahsetmemektedir.
2-Yönetmeliğe uymayanların uğrayacağı cezalar ise madde 22 de düzenlenmiş şikayete konu işletmeler için tarif edilen ceza miktarları çalışma saatleri ile ilgili 1000 TL evrak ve belge göstermeyenlerle ilgili 2000 Tl dir.
Aynı maddenin (5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır. İfadesi ise özellikle franchise ofisleri için uygulanırsa tam bir yıkımı ifade eder.Bu durum bile bu işletmeler için caydırıcılıktan uzaktır. Kanun kayıtdışı çalışan işyeri olmayan ve internet siteleri aracılığı ile bu işi yapan alıcı ve satıcıyı sanal ortamda buluşturanlara karşı hiçbir yaptırım getirmemiştir
İşe yeni başlayanlar için alınması gereken mesleki yeterlilik belgesi hakkında
Yönetmeliğin 6 maddesinin (2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. Kamu kurumu niteliğinde bir çok kuruma yetki vererek ilgili belgelerin kolaylıkla para karşılığı verilmesine eskisi gibi olanak sağlamıştır.
Mevcut tanım bizleri derinden üzmektedir.
Emlakçılığın hukuki statüsü!
Emlakçılığın hukuki statüsünü belirleyici bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk sisteminde mevcut değildir. Ancak Borçlar Kanunu’nun 520-521-522-523-524-525 ve 532 .inci maddelerinde emlakçılığı belirleyen bir çerçeve yapılmıştır.
Simsarlık çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen kişiler arasında bir sözleşmenin kurulması olanağını sağlayan aracılık türüdür. Bu aracılığı yapan kişiye de Simsar denir.
Simsarlık en çok “taşınmaz (gayrimenkul) simsarlığı” olarak görülmekte , genel olarak “Emlak Komisyonculuğu” olarak adlandırılmakta; bu işi meslek edinen kişilere de “emlak komisyoncusu” ya da kısaca “emlakçı” denilmektedir.
Yeni Türk Borçlar Kanunu “tellâllık” yerine, ‘simsarlık’ terimine yer verilmiştir.Ticaret Odalarında bulunan emlak komisyoncuları meslek komitesi ve esnaf sanatkarlar bünyesinde kurulan emlak komisyonculuğu odalarının müşterek çalışmaları sonucu kısa zamanda emlakçların beklentileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için bir arada çalışmalarını gerektirmektedir.
Bütün meslek temsilcilerine ve bütün meslektaşlarıma sesleniyorum gün birlik olma günüdür yarın çok geç olabilir.!
HEP BİRLİKTE BU YÖNETMELİĞE İTİRAZ ETMELİYİZ.!
Dayatma değil istişare istiyoruz
Ankara’dan yönetmelik değil yasa bekliyoruz.!
Yaptırımlar vergisini veremeyen, evine ekmek götüremeyenlere değil kayıt dışı ayakçılara uygulanmalı.!
Yasalara bağlı mesleğine saygılı sorunlu değil SORUMLU EMLAKÇILAR Olmak İstiyoruz
Lütfen duyun sesimizi.!
Marmara Emlak Müşavirleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Yeşiltaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir