adnan yeşiltaş emlak kanunu

Sevgili meslektaşlarım uzun yılladır hayalini kurduğum Kanunu olan emlak müşavirliği ve dünya standartlarında hakları yasalarca korunan , Tapu dairelerinde ve kamuya ait kurumların tümünde saygınlığı olan emlak müşavirlerini görebilmekti.

Kampanyalar başlattığım yıllardır saymakla bitmeyen mücadeleler verdiğim emlak müşavirleri kanunu Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinden geçinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğim.

Türkiye ve dünyada emlak müşavirliği ile ilgili geliştirilen uygulamalar, kanunlar.

EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemleri Batı ülkelerinde ve Amerikada çoğunlukla emlak müşavirleri aracılığıyla yapılır. Bunun en temel gerekçesi mesleki uzmanlık, kurumsal bir yapılanma ve sorumluluklar içeren yasal düzenlemelerin varlığıdır. Kamuoyunda oluşan ortak güven duygusu da önemlidir.

TÜRKİYEDE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

20 Temmuz 1999da Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odasının (ATEM) kurulmasından sonra “emlak komisyonculuğu” tanımından “emlak müşavirliği” tanımına resmi olarak geçilmiştir

ATEM İN ÇALIŞMALARI

— 8 Temmuz 2003 tarihli Emlakçılık Mecburi Standardının hazırlanması ve yayımlanması

— Ankara Ticaret Odası işbirliği ile “Türkiye Emlakçılık Şurası – 1”in yapılması

— Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı Taslağının hazırlanması

— Ülke genelinde ortak logo kullanımının sağlanması

— Ortak Eğitim Müfredatının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması

— Toplantı, panel, kurs, eğitim, ziyaret ve denetimlerin gerçekleştirilmesi

— Avrupa Emlakçılar Birliği (EPAG) üyeliği ile yurtdışı ile iş birliği geliştirilmesi

İNGİLTERE DE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

1979 yılında yürürlüğe konan Emlak Müşavirleri Yasası (Estate Agents Act, 1979)

— Emlak müşavirlerinin icraatlarını düzenler

— Emlak müşavirlerinin müşterilerine ve üçüncü taraflara karşı yerine getirmeleri gereken görevleri belirler

— Adil Ticaret Dairesine emlak müşavirliği yapmaya uygun olmadığını düşündüğü kişilere uyarı verme ve yasak getirme hakkı verir

— Ticari mülkiyeti kiraya veren emlak müşavirleri genellikle ilk ayın kirasına ek olarak bir yıllık kiranın %7 ila %10u arasında bir ücret alırlar. Eğer iki firma birlikte %10 alıyorlarsa ücreti aralarında bölüşürler.

— Ticari mülkiyetin satışını gerçekleştiren emlak müşavirlerinin aldıkları ücret satış rakamının %1 – %3 + KDVdir. Buna ilaveten gazetelerde ve web sitelerinde verilen ilanlar için pazarlama masrafları alınır.

İki çeşit emlak müşaviri vardır: Lisanslı emlak müşaviri ve firma temsilcisi.

Lisanslı emlak müşaviri firma açma ve yönetme hakkına sahiptir.

Firma temsilcisi emlak müşaviri tarafından işe alınır, satış ve gayrimenkul yönetiminde çalışabilir.

İNGİLTERE DE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ LİSANSI ALABİLMEK İÇİN

“Certificate of Practice in Estate Agency in UK” denilen İngiltere Emlak Müşavirliği Lisansını alabilmek için öncelikle Vekalet, Muhasebe, Finans, Leasing, Satış, Pazarlama ve Açık Artırma gibi derslerin alınmış olması ve bir emlak müşaviri yanında firma temsilcisi olarak 12 ay çalışılması gerekmektedir.

Bir emlak müşaviri lisansını muhafaza edebilmek için Sürekli Mesleki Gelişim Programlarına katılmak zorundadır.

AMERİKA DA EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Amerikada emlak müşaviri olma koşulları ile ilgili İngilterede olduğu gibi belirlenmiş gereklilikler yoktur. Çünkü her eyalet kendi kanununu, düzenlemelerini uygulamaktadır. Dolayısıyla ulusal bir lisans yoktur, lisanslar eyaletlere özgüdür ve çeşitlilik gösterir.

Kanunda emlak müşavirliğine ilişkin belirlenmiş bir komisyon miktarı bulunmamaktadır . Ama emlak müşavirleri genellikle %1-%3 arası bir miktar talep etmektedirler.

Emlak Müşavirliği Kanunu (The Law of Real Estate Agency) şu bölümlerden oluşur:

Tanımlar – Kanunda kullanılan terimlerin tanımları
Ruhsat sahibi ve halk arasındaki ilişki
Ruhsat sahibinin genel görevleri
Satıcı firmanın görevleri – yalnızca satıcıyı ya da mal sahibini temsil eden ruhsat sahibinin görevleri
Alıcı firmanın görevleri – yalnızca alıcıyı ya da kiracıyı temsil eden ruhsat sahibinin görevleri

İkili firmanın görevleri – Aynı işlemde iki tarafı da temsil eden ruhsat sahibinin görevleri
Emlak müşaviri ile ilişkilerin süresi
Tazminat
Temsil sorumluluğu
Verilen bilgi ve bildirimler
Açıklama
Geçerlilik tarihi (bu kanun 1 Ocak 1997den itibaren geçerlidir)

AVUSTRALYADA EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Avustralyada Emlak Müşavirliği Kanunu İngiltereden hemen 1 yıl sonra 1980 yılında yürürlüğe girmiştir. Burada emlak müşavirliğini ikiye ayırabiliriz: Batı Avustralya ve Doğu Avustralya.

Emlak müşaviri olma koşulları İngilterenin koşulları ile aynıdır.

Batı Avustralya:

• Ücretler kanun tarafından düzenlenmez

• Komisyon konusunda genellikle emlak müşaviri ile görüşerek anlaşmaya varabilirsiniz, bunun dışında reklam ve pazarlama masraflarını da talep edeceklerdir.

• Mevcut emlakçılık komisyonu %2.5 ile %3.5 arasındadır. Bu miktar mal ve hizmet vergisini (%10) de içermelidir.

Doğu Avustralya:

• Ücretler kanun tarafından düzenlenmez

• Komisyon konusunda genellikle emlak müşaviri ile görüşerek anlaşmaya varabilirsiniz, bunun dışında reklam ve pazarlama masraflarını da talep edeceklerdir.

• Emlakçılık komisyonu şehir merkezi ve metropolitan yerleşim yerlerinde %2 ile %2.7 arasındayken, diğer yerlerde %2.7 ile %3.5 arasındadır. Bu miktar mal ve hizmet vergisini (%10) de içermelidir.

KANADA DA EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Kanadada Emlak ve Emlak Müşavirleri Yasası ilk1990 yılında çıkmıştır, 2002 yılında değiştirilen bu yasanın son hali 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.

Emlak müşavirlerinin alacakları komisyon miktarları kanunda belirtilmemektedir. Ancak bu miktar genellikle %3 – %5 arasında olmakta ve buna vergiler eklenmektedir.

Emlak ve Emlak Müşavirleri Yasasının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

Kayıt
Emlak müşavirleri ve satıcılar hakkında düzenlemeler
Soruşturma ve faaliyet
Kanun ihlalleri ve cezalar
Genel hükümler
Manitoba dışında bulunan parsellenmiş arsalarda ticaret düzenlemeleri

NORVEÇ TE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

Emlak Müşavirliği Kanunu Norveçte ilk kez 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Genel hükümler
Lisans, güvenliği sağlama, denetim vs.
Yetki ve yetkinin kullanımı
Emlak müşavirinin ücreti
Son hükümler

İSVEÇ TE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ

İsveç, Emlak Müşavirlerine İlişkin Yasayı 1984 yürürlüğe koymuştur. Yasa 1995te yeniden düzenlener

Adnan Yeşiltaş
Marmara Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir