Satın alma sürecinde eğer kredi kullanılacaksa, kat mülkiyetli veya irtifaklı dairelerin tercih edilmesi gerekiyor.
Bu nedenle satın alınacak daire için öncelikle ekspere müracaat edilmesi ve ekspertiz raporu doğrultusunda alıma karar verilmesi faydalı oluyor.

Tapu dairesinde ev alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle tapu dairesinden randevu alınması gereyor. Tapu randevusu internet üzerinden veya ALO 181 hattından alınabiliyor.

Tapu dairesine gitmeden önce alıcı ve satıcının veya vekillerinin gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Tapuda gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

Tapuda satıcıdan istenen evraklar
– Tapu aslı veya fotokopisi
– 1 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen evraklar:
– 2 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– T.C. Kimlik Numarası
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Bu belgeler ile tapu dairesine randevu günü ve saatinde gidilmesi halinde tapu memuru, harcın da ödenmesi ile işlemi tamamlıyor. Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Ayrıca alıcının tapu döner sermaye bedelini de ödemesi gerekiyor. 2018’de tahsil edilecek tapu harcı oranları ve tapu döner sermaye ücretleri şu şekilde sıralanıyor.

Tapu harçları 2018

2018’de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.

Tapu döner sermaye bedeli de 2018 yılı boyunca 103 lira 50 kuruş olarak tahsil ediliyor.

Tapu harçları hesaplama örneği

Satın alınan evin değerinin 250 bin TL olması halinde ödenecek harç bu bedelin binde 20’sine tekabül eden 5 bin TL oluyor. Alıcı 5 bin TL, satıcı 5 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL harç ödemesi yapılıyor.

Bu bedeli daha az ödemek isteyen kimi vatandaşlar satış bedelini olduğundan daha az olarak beyan edebiliyor. Ancak bu durumun Maliyece 5 sene içinde tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor.

Tapu harcı cezası 2018

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re’sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor.

Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Emlak Alım Satım İşlemleri Nasıl Gerçekleşiyor” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir