ito1

http://www.ito.org.tr/SECIM/21%20NOLU%

İTO seçimleri başladı

 

İstanbul Ticaret Odası’nın 81 meslek komitesinin 577 üyesi belli olacak.

 

İSTANBUL Ticaret Odası’nın (İTO) Meslek Komiteleri ve Meslek Üyeleri seçimleri başladı. Seçimlerde, İTO’nun 81 meslek komitesinin, 248’i meclis üyesi olmak üzere 577 üyesi belirlenecek.

İTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimler, Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Toplam 140 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler, saat 17.00’ye kadar sürecek.

Seçimler gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle gerçekleştirilecek.

 

*          *          *

 

SEÇİM YERİNE ULAŞIM

 

İTO üyelerinin Türk Telekom Arena Stadyumu’ndaki seçimlere katılarak, oyunu kolaylıkla kullanabilmeleri amacıyla ring seferleri konuldu. Otobüslerin ön camlarında, “İstanbul Ticaret Odası seçim alanına gider” ibaresi ile güzergahı belirtecek bilgi bulunuyor.

No’ lu

Gayrimenkul Hizmetleri Üyesi
22 Mayıs Çarşamba Günü (yarın ) yapılacak olan İto seçimlerinde Emlakçılık mesleğin gelişmesi ,yasal bir zemine oturması,itibar kazanması için siz değerli meslektaşlarımızın mesleğine sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Meslek komite seçimlerine katılarak lütfen oyunuzu kullanınız.
Yer : TT Arena Seyrantepe Stadı
Saat : 09.00 — 17.00

 

İSTANBUL TİCARET ODASI SEÇİMLERİNE ESAS MESLEK GRUPLARI MESLEK KOMİTESİ – MECLİS VE TOPLAM ÜYE SAYILARINI GÖSTERİR LİSTEDİR.

SEÇİM BELGELERİNE İLİŞKİN DUYURU

11 Nisan 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince; 
29.01.2013 tarihine kadar verilmiş olan seçim yetki belgelerinin aslının ibraz edilmesi ve  adına belge talep edilen kişinin yetkisinin devam etmesi koşulu ile Kadıköy, Perpa ve Giyimkent Hizmet Birimlerimizden yeni tarihli olarak alınması gerekmekte olup , bu başvuruda tekrar belge talep dilekçesi istenmemektedir.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Oda’mız organ seçimlerinde oy verme işlemine ilişkin izlenecek usul aşağıda yer almaktadır:

a.    Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicili müdürlüğünden seçim tarihinden geriye doğru 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesini veya düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini oy kullanma sırasında ibraz etmesi gerekmektedir.

b.    İbraz edilecek olan imza sirkülerinin bir fotokopisi, oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilecektir.

c.    İmza sirkülerinde, münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılacaktır.

d.    İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, ayrıca müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilecektir.

e.    Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer almaması halinde, dilekçeyi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopilerinin de sandık kurulu başkanına verilmesi gerekmektedir.

f.    Yönetmeliğin 18(3)(d) maddesi uyarınca düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmeyecektir. Yetki belgesi zayi olduğu için iade edilemiyor ise, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenecektir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanmış olması zorunludur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir