adnan yeşiltaş emlak kanunuadnan yeşiltaş emlak kanunu

Bilindiği üzere Türkiyemizin her köşesinde emlak işi ile iştigal eden saygıdeğer Emlak Müşavirlerinin en büyük arzusu Emlakçıların bir Kanununun olmasıdır. Emlak Müşavirleri Yasa Tasarısının Meclisten geçmesini sağlamak amacıyla “ Kanunumu İstiyorum “ kampanyasını, Marmara Emlak Müşavirleri Derneğinin merkezinde 08.08.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile başlatmış bulunmaktayız.

Bu konuda Marmara Emlak müşavirleri Derneğinin başlatmış olduğu “ Kanunumu İstiyorum “ kampanyasının amacı meslek yararına kurulmuş Odalar, Federasyonlar, Emlak Müşavirleri Dernekleri ile kamu yararına çalışan mesleğimizle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olarak “ Emlak Müşavirleri Yasa Tasarısını “ mükteseb haklar korunarak, tüm emlak camiasının eksiksiz yararına olacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinden geçmesini sağlamak.

Türkiye de bir ilk olan “ Kanunumu İstiyorum “ kampanyası bir ütopya değildir. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde meslek yararına çalışan derneklerin, bu tür faaliyetleriyle haklarını kazandıklarını biliyoruz. Biz de Marmara Emlak Müşavirleri Derneği olarak Kanunumu İstiyorum kampanyasına öncülük etmekten mutluluk ve heyecan duymaktayız. Bu heyecan ve mutluluğa tüm emlak müşaviri meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

Yasal düzenlemeler ve kanunun 21. yüzyılın Türkiyesinde halihazırda eksik olması gerek mesleğimizi icra eden meslektaşlarımız gerekse gayrimenkul alım-satımı sırasında, alıcı ve satıcı taraflarının, birbirlerine olan münasebetlerinde ciddi güven kaybına yol açacak iletişim sorunları yaratmaktadır. Dünyanın çeşitli gelişmiş ülkelerinden örnekler vererek emlak müşavirlerinin nedenli güvenli insanlardan oluştuğunu hatta emlak müşaviri olmanın doktor, avukat olmaktan daha zor olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Marmara Emlak Müşavirleri Derneği olarak bizimde ülkemizdeki emlak müşavirlerinin, gelişmiş ülkelerdeki emlak müşavirlerinden eksik ve yetersiz olmadığını, yetersiz ve eksik olanın kanunumuzdan kaynakladığını düşünmekteyiz.

Sevgili dostlar, emlak dünyasında yeni yeni oluşumların çoğaldığını biliyorsunuz. Yeni dernekler, odalar, federasyonlar kuruluyor. Bunlar gerek mesleğimiz gerek ülkemiz için çok önemli faydalı gelişmelerdir. Derneklerin çoğalmasında sayısız faydalar vardır, nasıl ki siyasi partiler olmadan demokrasi olmaz, dernekler çoğalmadan demokratik yönetimler olmaz. Bu nedenle Marmara emlak müşavirleri derneği meslek yararına çalışan tüm odalara, federasyonlara ve derneklere aynı mesafededir.

Emlak dünyasında şimdiye kadar gerek emlak müşavirleri yasa tasarısı gerekse Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesindeki uygulamaları, çalışmaları bir iki kurum kendi aralarında görüşerek, çoğu zaman birinin ak dediğine diğeri kara derdi. Bu sebepten mesleğimizin sorunlarının her geçen gün daha da artarak büyümesine sebep olmuşlardır. Meslek yararına çalışan kuruluşların çoğalmasıyla, güçlenmesiyle fikirlerinin artık göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz.

Bizler düşüncelerimizi sesli söylemeye ve eyleme dönüştürmeğe mecburuz.

Kanunumu istiyorum kampanyası buna bir örnek teşkil edecektir. Gerekirse gidip meclisin kapısında yatacağımızı, tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde, tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı bildirir, Emlak Müşavirliği Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçinceye kadar kampanyanız devam edecektir.

Kampanyamız Tüm Emlak Camiasına Hayırlar Getirmesini Temenni Eder Saygılar sunarım.

Marmara Emlak Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan YEŞİLTAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir