Martı vergi ayı olarak ifade ederiz. Ve yine geldi çattı bir vergi dönemi. Gerçek kişiler 2014 yılı içinde elde ettikleri kazançları için 25 Mart tarihine kadar gelir vergisi beyannamesi verecek. 
Beyanname ödeyecek grubun içinde kira geliri elde edenler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Yılda bir kere verilen bu beyannameler için kısa kısa bazı hatırlatmalar yapmakta fayda var. 
Konut kira geliri elde edenler için 3 bin 300 TL’lik istisna var. Aldıkları gelir bu tutarın altında olanlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. 
Ticari, zirai veya serbest meslek kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlerin bu istisnadan yararlanması mümkün değil. Ayrıca kazandıkları kira gelirlerini beyan etmeyenler ya da eksik aktaranlar bu istisnadan yararlanamayacak.

Yüzde 20 kesinti 
Ayrıca elde ettikleri kira gelirlerinin, ücretlerin (emekli aylıkları dahil), menkul sermaye iratlarının ve diğer kazanç ve iratlarının toplamı 97 bin TL’yi aşanlar, 3 bin 300 TL’lik konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaklar. Bu çerçevede, elde edilen gelirin beyan edilip edilmemesi de önem taşımayacak. 
Örneğin normal şartlarda beyan edilmeyecek 100 bin TL mevduat faizi gelirinin yanında 10 bin TL konut kira geliri elde edilmesi halinde, toplam gelir (110 bin TL) 97 bin TL’yi aştığı için konut kira gelirlerine istisna uygulanması mümkün olmayacak. Ancak bu örnekte elde edilen kira geliri 3 bin 300 TL’nin altında olsaydı, istisna uygulanacak ve herhangi bir beyanname verilmesine gerek olmayacaktı. 
İşyeri kira gelirlerinde yüzde 20 oranında vergi kesintisi uygulanıyor. İşyeri kiraları için beyan haddi 27 bin TL. Bu rakamı aşmayan işyeri kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekmiyor. Ancak bu haddin aşılıp aşılmadığına, beyan edilmesi gereken diğer gelirler ile toplama yapılarak bakılıyor.
Örneğin tek başına 20 bin TL işyeri kira geliri elde edilmesi durumunda yıllık beyanname verilmesi gerekmiyor. Ancak bunun yanında 10 bin TL de serbest meslek kazancı elde edilmesi durumunda toplam gelir 27 bin TL’yi aştığı için işyeri kira geliri için de beyanname verilmesi gerekiyor. 
İşyeri kira gelirinin beyan edilmesi durumunda, 115 bin 840 TL’ye kadar ilave vergi yükü doğmuyor. Hatta aksine mükellefe iade çıkıyor. Hesabı tablo yardımı ile netleştirelim:

Haber görseli

Gerçek gider yöntemi avantajı 
Kira gelirlerinin tespitinde götürü gider ya da gerçek gider yöntemi uygulanabilmektedir. Ancak 2013 yılı için götürü gider uygulamasını ilk kez yapanların 2014 yılında da bu yöntemi uygulamaları gerekiyor. 
Götürü gider yöntemini seçenler kira hasılatlarının yüzde 25’ini gider olarak dikkate alabilecek. İşyeri kira gelirleri için de götürü gider yöntemi uygulanabilmekte. Ancak hakların kiraya verilmesinde götürü gider yöntemi uygulanamıyor. 
Gerçek giderler ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılan belgeli giderlerdir. Bu giderlerin hepsini burada sıralamaya imkân yok. 
Ancak satın alınan konutların satın alma bedellerinin yüzde 5’inin o konuttan elde edilen kira gelirinden indirilebileceğini hatırlatmakta fayda var. Hatırlanması gerek bir diğer gider türü ise kira ile oturulan konutlar için ödenen kira bedellerinin elde edilen konut kira hasılatından indirilebilmesi. 
Saydığımız bu iki gideri uygulamak, götürü gideri uygulamaktan daha faydalı olabilir. Tercih sizin. Yahya_Arikan_1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir