levent çalıkVergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz?

Vergi idaresi, aşağıdaki nedenlerle mükelleflerin defter ve belgelerini inceleyebilir:

Bir konu genel olarak taranırken,
Sektör incelemeleri sırasında,
Karşıt incelemeler nedeniyle,
Beyanname, ekleri ve dipnotlardaki tutarsızlıklar,
Mükellefin, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar listesine girmesi,
Kasa hesabının şişkin olması,
KKEG’lerin şişkin olması
Yüksek ortaklar cari hesabının olması,
Sürekli ve yüksek oranda devreden KDV,
Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları,
İade talepleri,
Sürekli zarar edilmesi,
Karlılık oranının sektörel beklentiye uygun olmaması,
Açıklamaların net, anlaşılır ve ikna edici olmaması,
İhbar durumunda,
Tesadüfen,
Bankalar, borsa vb. kaynaklardan toplanan verilerin beyanlarınızla karşılaştırılması nedeniyle.
Marmara Emlak Müşavirleri
Mali Danışmanı
Levent Çalık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir